Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PČELINJI PROIZVODI KAO HRANA I LEK!

MED   

ZBOG ČEGA JE MED KORISTAN ZA ČOVEKA?

Med je sladak gust, kristalan, viskozan proizvod koji medonosne pčele proizvode od nektara  sakupljenog iz cvetova medonosnih biljaka (i sa lišća četinara i lišćara), dodajući mu sopstvene materije, koje se transformišu i odlažu u ćelije saća da sazri.
Med sadrži različite vrste šećera, a prvenstveno glukozu i fruktozu. Osim fruktoze i glukoze od sarži oko 16% vode, enzime, organske kiseline, a može sadržati saharozu, maltozu i druge polisaharide (uključujući i dekstrine).
Boja meda može varirati od vrlo svetlih do tamnih nijansi.
Med može biti tečan ili kašaste koegzistencije, delimično ili potpuno iskristalisan.
Med koji se stavlja u promet mora da ispunjava sledeće uslove:
da sadrži najmanje 65% redukovanih šećera računato kao invertni šećer, osim za medljikovac, koji mora da sadrži najmanje 60% redukovanih šećera,
da ne sadrži više od 21% vode,
da ne sadrži više od 0,6% mineralnih materija, osim medljikovca, koji može da sadrži najviše 1% mineralnih materija,
da ne sadrži više od 0,1% materija nerastvorljivih u vodi, osim muljanog i topljenog meda, koji mogu da sadrže tih materija do 0,5%,
da prilikom topljenja kristalisanog meda nije zagrevan na temperaturi višoj od 50ºC,
da je sazreo u košnici,
da ima ukus i miris (aromu) svojstvenu medu,
da nije započeo proces vrenja, da nije u stanju vrenja ili da nije prevreo,
da nema strani ukus i miris (aromu),
da mu nije dodavan šećer (saharoza) ili drugi proizvodi koji su po koegzistenciji i sastavu slični medu,
da nije dobijen hranjenjem pčela šećerom ili proizvodima šećera, niti je pomešan sa medom dobijenim na taj načn,
Najčešći medovi kod nas su:
bagremov,
livadski,
lipov,
suncokretov,
cvetni i
šumski.
Zahvaljujući velikom sadržaju prostih šećera (fruktoza i glukoza), med je dragocena, prirodna, visoko vredna i lako svarljiva hrana, koja posle uzimanja direktno prelazi u krvotok. S toga se med preporučuje kako zdravim osobama tako i obolelim, a naročito deci i rekonvalescentima. Med je vrlo pogodna hrana za decu, sportiste i one koji se bave fizičkim ili intelektalnim radom.
Med je odličan regulator krvnog pritiska. Pomaže normalne funkcije srca. Upotrebom meda popravlja se malokrvnost. Med korisno deluje kod nervne i psihičke iscrpljenosti, kod oboljenja štitne žlezde, hroničnog i akutnog oboljenja jetre, med se smatra  ne samo kao nezamenljiva hrana, već i kao lek.

KAKO UZIMATI MED

Mеd је nајbоljе uzimаti rаstvоrеn u tоplоm čајu, toploj vodi, ili tako da se duže zadrži u ustima i da se guta polako ili kako ga pčele uzimaju bez vode.
Med ne treba nikada stavljati u vreo čaj ili vrelo mleko, niti ga zagrevati iznad 45ºC, јеr se tako razgrade fermenti invertaza i dijastaza i on tada gubi svoja dragocena lekovita svojstva.
Najgori naačin uzimanja meda jeste kad se med proguta sa hladnom vodom.

KRISTALIZACIJA MEDA

Svaki prirodan, kvalitetan med ima svojstvo da kristališe, neki brže, a neki sporije. Bagremov med, na primer, najduže ostaje u tečnom stanju. Da li će neka vrsta meda brže ili sporije da kristališe, zavisi od sadaržaja i odnosa količine grožđanog i voćnog šećera u medu, od temperature na kojij se med drži i dr. Med koji se drži u frižideru vrlo brzo kristališe.
Kvalitet nekristalisanog i kristalisanog meda za dati uzorak je isti. U mnogim zapadnim zemljama kupci meda su naviknuti da kupuju samo kristalisani med. Ako je neko navikao da koristi nekristalisani med, kristalisani med veoma lako može da se istopi postepenim zagrevanjem posude sa medom na temperaturi od 40 - 45ºC . Ako se kristalisani med dekristališe na temperetari višoj od 45ºC, termički se degradiraju mnogi dragoceni sastojci i zbog toga treba svakako izbegavati više temperature od 45ºC prilikom dekristalizacije meda.

CVETNI PRAH – POLEN

 

ZAŠTO JE CVETNI PRAH KORISTAN ZA ČOVEKOV ORGANIZAM

Cvetni prah (polen) je proizvod koji pčele radilice sakupljaju sa cveća i dodajući mu med i fermente, oblikuju ga u grudvice i smeštaju u ćelije saća.
Inače polen je pčelama osnovna hrana, izvor belančevina, mineralnih materija i vitamina, bez kojih se ne može zamisliti razvoj pčelinjeg podmladka.
Prema načinu dobijanja, cvetni prah se deli na: polen sakupljen pomoću hvatača (hvatani polen) i polen dobijen vađenjem iz ćelija saća (vađeni polen)
Cvetni prah koji se stavlja u promet mora da ispunjava sledeće uslove:
  • da sadrži najmanje 92% suve materije,
  • da ima svojstven ukus,
  • da ne sadrži više od 20% vode,
  • da nije sušen na tempereturi višoj od 45ºC,
  • da nije užegao.
Ne tako davno otkriveno je da se pamćenje sastoji iz dveju funkcija: kratkoročne i dugoročne. Niko za sada još ne zna kako kratkoročno pamćeenje deluje, ali se pokazalo da dugoročno pamćenje zavisi od prisustva ribonukleinske kiseline. Bez nje niko ne bi mogao da zapamti ni svoje ime. A polen je pun te kiseline.
Cvetni prah koji sakupljaju pčele za ishranu svojih larvi, danas se upotrebljava za savlađivanje raznih hroničnih oboljenja i zapaljivih procesa gde antibiotici i sulfa preparati ne pomažu. Polen hrani ćelije organizma i pomaže im da stvore zaštitu od infekcije, odnosno, pomaže im da je brže savladaju.
Dosadašnja iskustva u upotrebi polena potvrđuju njegovo višestruko dejstvo: polen omogućuje bolju cirkulaciju krvi u mozgu, poboljšava umni rad, pospešuje rast dece, poboljšava vid dece i odraslih, doprinosi suzbijanju bolesti srca i krvnih sudova, pomaže lečenju prostate, povećava hemoglobin u krvi, poboljšava vitalnost i zdravstveno stanje organizma. Polen sadrži sve što je organizmu potrebno.

MATIČNI MLEČ

PROPOLIS

Matični mleč je prizvod žlezda mladih pčela. Matičnim mlečom mlade pčele hrane maticu.
Matične larve obilno se hrane mlečom.
    Matični mleč je mlečno bele boje, manje ili više guste koegzistencije, karakterističnog ukusa i mirisa. U promet se stavlja maatični mleč koji je vađen 48 do 50 časova posle presađivanja, a ne sme biti poreklom iz zatvorenih matičnjaka ili mleč iz trutovskog legla.
Matični mleč se može staviti u promet u izvornom obliku ili stabilizovan (liofilizovan). Posle vađenja matični mleč se mora čuvati u tamnim, hermetički zatvorenim staklenim sudovima, na temperaturi od +4ºC.
Rok trajanja mleča iznosi jednu godinu.
Ako je matični mleč stabilizovan (liofilizovan), rok trajanja iznosi do dve godine.
Mleč transformiše larvu obične pčele u maticu, koja živi 30 – 40 puta duže od pčele radilice.
Hemijski sastav mleča je vrlo složen, ali brojna hemijska ispitivanja omogućila su da se tačno odrede sastavne supstance mleča. Ono što matičnom mleču daje naročitu osobenost jeste prisustvo značajne količine vitamina, naročito vitamina B i E.
Matični mleč se može smatrati kao super hrana. Veoma je cenjen u medicini i predstavlja dragocen faktor oporavka organizma. Mleč pomešan sa medom u odgovarajućoj srazmeri predstavlja izvanredan prirodni regenerator koji deluje na: funkcionisanje i jačanje muskulature, povećanje apetita, obnavljanje bolešću iznurenog organizma, poboljšanje opšteg stanja iznurenih i deprimiranih osoba, poboljšanje zdravstvenog stanja u celini, povećenje fizičke spremnosti, itd.
Propolis je proizvod pčela koji nastaje mešavinom smolastih materija koje pčele sakupljaju sa lisnih pupoljaka drvenastih biljaka i prirodnog pčelinjeg voska.
Propolis koji se stavlja u promet mora da ispunjava sledeće uslove:
  • Da sadrži najmanje 35% materija koje se ekstrakuju alkoholom,
  • Da ne sadrži katran i jedinjenja slična katranu,
  • Da ne sadrži mehaničke nečistoće i ostatke pčela.
     Propolis kapi, odnosno rastvor propolisa u alkoholu ima široku primenu u lečenju više oboljenja i spada u sredstva prirodnog leka koji deluju na štetne bakterije i vrši dezinfekciju unutrašnjih organa kao: grla, krajnika, tankih i debelih creva, tako da pomaže lečenju oboljenja čira na želudcu i dvanaestopalačnom crevu. Pomaže pri varenju, daje dobar rad srca, smiruje napetost živaca, daje miran san. Pomaže brže zalečenje kod opekotina i posekotina. Primenjuje se u stomatologiji za lečenje zadaha iz usta. Leči ranice između prstiju na nogama izazvane gljivičnim oboljenjem. Otklanja neprijatan miris nogu.

 

bottom_meni početna